Welcome to Община Костенец

Добре дошли в уеб сайта на община Костенец

No front page content has been created yet.

На уеб страницата на общината, Вие ще получите информация за Костенския край, ще научите повече за дейността на местната власт, ще се запознаете със стратегическата визия за бъдещето на района. На тази уеб страница имате възможност да потърсите оферта за инвестиция. Приятни мигове с новия официален сайт на община Костенец!


Последни новини

July 03 2020
П  Р  О  Т  О  К  О  Л          Съгласно Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 25 юни
July 03 2020
СЪОБЩЕНИЕ     Във връзка с изпълнението на проект за “Реконструкция и рехабилитация на: Общински път SFO 1370 /I-8/

Туристическа страница на Община Костенец

Местна инициативна група Костенец 2010г.

iLoveBulgaria