Welcome to Община Костенец

Добре дошли в уеб сайта на община Костенец

No front page content has been created yet.

На уеб страницата на общината, Вие ще получите информация за Костенския край, ще научите повече за дейността на местната власт, ще се запознаете със стратегическата визия за бъдещето на района. На тази уеб страница имате възможност да потърсите оферта за инвестиция. Приятни мигове с новия официален сайт на община Костенец!


Последни новини

February 13 2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс / ДВ, бр.85 от 28 октомври 2016г., доп. ДВ бр.97 от 6
February 13 2017
Празник на меда - Костенец 2017 Община Костенец и пчеларско дружество "Фацелия" - Костенец, Ви канят на среща

Туристическа страница на Община Костенец

Местна инициативна група Костенец 2010г.