Председател на ОбС

 

Председател на Общинския съвет - Костенец

Евгения Лазарова Захариева