Постоянни комисии

Комисия по икономика, бюджет и финанси.
Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда.
Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост 
Комисия по еврофондове и проекти
Комисия по образование, култура, младежка политика,  вероизповедания, спорт и туризъм.
Комисия по здравеопазване и социална политика.
Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

1.   Комисия по икономика, бюджет и финанси:
      1.1.  Надежда Ангелова Янкова –  председател -  ПП БСП
      1.2.  Георги Георгиев Донков – зам. – председател – МК «Костенец, събуди се»
      1.3.  Васил Ангелов Беляков – член – ПП  ГЕРБ
      1.4.  Лидия Любенова Стоянова – член – ПП  ГЕРБ
      1.5.  Снежанка Борисова Тодорова – член – ПП БСП

2. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда:
      2.1  Емил Христов Даскалов – председател – ПП БСП
      2.2. Тодор Станиславов Стойнов – зам. – председател – ПП ГЕРБ
      2.3. Димитър Николов Мирков – член – МК «Костенец, събуди се»
      2.4. Лидия Любенова Стоянова – член – ПП ГЕРБ
      2.5. Надежда Ангелова Янкова – член – ПП БСП

3. Комисия по здравеопазване и социална политика:
      3.1. Васил Ангелов Беляков – председател – ПП ГЕРБ
      3.2. Юлиан Стоянов Георгиев- зам.-председател – ПП БДЦ
      3.3. Пламен Николаев Чолаков – член  –  ПП БДЦ
      3.4. Жанет Емилова Джорова – член – ПП БДЦ
      3.5. Константин Георгиев Радев – член – ПП БСП

4. Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и   туризъм:
      4.1. Константин Георгиев Радев – председател – ПП БСП    
      4.2. Георги Владов Митров - зам.-председател – ПП ГЕРБ
      4.3. Снежанка Борисова Тодорова – член- ПП  БСП
      4.4. Юлиян Агоп Одажиян – член  - ПП БСП
      4.5. Наталия Иванова Манова –член – ПП БСП

5. Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост:
      5.1. Юлиян Агоп Одажиян – председател  - ПП БСП
      5.2. Снежанка Борисова Тодорова – – зам.- председател  – ПП БСП
      5.3. Жанет Емилова Джорова–  член  – ПП БДЦ
      5.4. Константин Георгиев Радев – член – ПП БСП
      5.5. Тодор Станиславов Стойнов– член- ПП ГЕРБ

 6. Комисия по еврофондове, проекти:
       6.1. Юлиан Стоянов Георгиев– председател  – ПП БДЦ
       6.2. Боян Спасов Генчев – зам.-председател  – ПП БСП
       6.3. Пламен Николаев Чолаков - член – ПП БДЦ
       6.4. Наталия Иванова Манова –член – ПП БСП
       6.5. Емил Христов Даскалов – член – ПП БСП

  7. Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и антикорупция:
      7.1. Георги Владов Митров – председател  –  ПП ГЕРБ
      7.2. Наталия Иванова Манова –зам.-председател  –  ПП БСП
      7.3. Боян Спасов Генчев– член – ПП БСП
      7.4. Юлиян Агоп Одажиян – член  - ПП БСП
      7.5. Георги Георгиев Донков – член -  ПП «Костенец, събуди се»