Местни данъци и такси

Уважаеми данъкоплатци,

уведомяваме Ви, че на 31.12.2018 г. касата на местни данъци и такси при община Костенец ще работи с клиенти до 09:30 ч.

 

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.02.2015г. ЗАПОЧВА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

ПЛАЩАНЕТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИТЕ:

-          НА КАСАТА  НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ –ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, І-ВИ ЕТАЖ, ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ;

-          НА КАСАТА - ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО;

-          ПО БАНКОВ ПЪТ - НА СМЕТКАТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ:

                  БАНКА: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, КЛОН КОСТЕНЕЦ

                  IBAN: BG27CECB97908442549800                

                  Вид плащане 442100 /данък недвижими имот/  

                  Вид плащане 442400 /такса битови отпадъци/;  

                  Вид плащане 442300 / данък МПС/

                  Вид плащане  441400 / патентен данък /

-          ЧРЕЗ ИЗИПЕЙ АД.