Местни избори 27 октомври 2019 г.

Обн. ДВ. бр.56 от 16 юли 2019 г.