Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

1.      Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - тук

2.      Екип, отговарящ за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на територията на община Костенец със Заповед № РД-04-58 от 10.02.2015г.

председател: Инж. Евелина Хаджиниколова- експерт в дирекция „ТСУ” тел. 0888686819

 и членове:

Любка Кацарова-   експерт  в отдел „Проекти на ЕС” тел. 07120/47-97

Инж. Юлиана Овнарова-  експерт в отдел „Проекти на ЕС” тел.  07120/ 47-97

Венетка Йорданова- специалист в отдел  „Общинска собственост”- тел.07142/23-08, вътр. 303

Електронна поща- kostenetz_adm@kostenetz.com

3. Информационна среща - информация за проведената среща можете да намерите - тук