Обяви на Общински съвет

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016г.- 31.12.2016г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 09.11.2015г.- 30.06.2016г.

Обява на Общински съвет 16.07.2015 прочети тук

Обява на Общински съвет 15.07.2015 прочети тук

Обява на Общински съвет 11.06.2015 прочети тук

Отчет за дейността на Общински съвет - публикувано на 20.02.2015 г.

Обява - Съдебни заседатели - прочети тук

Отчет за дейността на Общински съвет - публикувано 10.09.2014 г.

Обява на Общински съвет 15.07.2014 прочети тук

Обява на Общински съвет 11.06.2014 прочети тук

Обява на Общински съвет 12.06.2014 прочети тук