ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 22.02.2017г. от 09.00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 22.02.2017г. от 09.00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост

Свали файл: