Покана свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 27.04.2017 г. от 10:00 часа

Покана свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 27.04.2017 г. от 10:00 часа

Изтегли от тук: