ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В РЕГИОН – НИШКА БАНЯ И КОСТЕНЕЦ”

ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В РЕГИОН – НИШКА БАНЯ И КОСТЕНЕЦ” Днес, 11.04.2017 г., в голямата зала на Общинска администрация - Костенец се проведе пресконференция за началото на проект „Съвместно управление на риска в регион – Нишка баня и Костенец” по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020, Проект № CB007-1-31-2017, Договор РД-02-29-253/22.11.2016 г. В пресконференцията взеха участие: Радостин Радев – кмет на община Костенец, Деян Йованович – кмет на Градска община Нишка баня, Миодраг Петрович – Ръководител на проекта, както и членовете на екипите от българска и сръбска страна. Присъстваха представители на държавни служби и институции, общински съветници, служители на Общинска администрация Костенец и гости от Нишка Баня (Сърбия). На пресконференцията бяха представени съвместните дейности, които ще се провеждат на територията на двете общини и напредъка по проекта до момента. Кметовете на община Костенец и Градска община Нишка баня подчертаха колко са важни превантивните действия, подходящото техническо оборудване и подготвеността на хората при кризисни ситуации като наводнения и пожари. Това са и целите на партньорския проект, който е с продължителност до 22 юни 2018 г.