ОП "Специализирана комунална техника"

Решение - 2016-09-21 09:12:15 +0300

Обявление - 2016-09-21 09:15:01 +0300

Документация - 2016-09-21 09:19:54 +0300

Съобщение до средствата за масово осведомяване - 2016-09-21 09:22:41 +0300

Протокол 1 - 2016-11-03 16:33:24 +0300

Протокол 2 - 2016-11-16 13:40:42 +0300

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП - 2016-11-16 13:43:51 +0300

Протокол 3 - 2016-11-22 15:12:40 +0300

Решение за определяне на изпълнител - 2016-11-24 11:05:12 +0300

Договор - 2017-01-04 16:35:15 +0300

Обявление за възложена поръчка - 2017-01-04 16:38:54 +0300