Уведомление за събиране на оферти, чрез пазарни консултации.