Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Община Костенец

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Община Костенец:
- Вчера бяха извършени проби на контактния кръг на заразените лица. Бяха направени около 50 проби.
- Получихме уверение, че днес /до края на работния ден/ ще получим информация за резултатите от РЗИ.
- Мерките по отношение на затворените обекти ще отпаднат ако резултатите позволяват това. РЗИ - София област е компетентен орган да прецени това. Решението ще бъде съгласувано с тях.
- Междувременно по разпореждане на г-н Йордан Ангелов бяха извършени проверки по спазване на мерките на територията на всички населени места. Почти всички обекти са запознати със Заповед № РД - 04-362/23.6.2020 г.;
- Бяха извършени и проверки на транспортните фирми. Все още обаче се получават сигнали за неспазване на мерките. За това отново ще проведем разговор с превозвачите.
Благодарим за дисциплината и отговорността на Костенчани! Всички ние се надяваме, че резултатите които ще получим днес ще са благоприятни. Ще предоставим допълнителна информация за всичко по случая.