График на заседанията на Постоянните комисии към ОбС-Костенец, м.юни 2019 година

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец юни 2019 г., както следва:

На 12.06.2019г. (сряда): от 17:30 часа - Комисията по икономика, бюджет и финанси;

от 18:30 часа - Комисията по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост

На 13.06.2019г. (четвъртък): от 16:00 часа - Комисията по еврофондове и проекти;

от 16:30 часа - Комисията по здравеопазване и социална политика;

от 17:00 часа - Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

от 18:00 часа - Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм