Заповед №РД-04-46/24.01.2020 г. на Кмета на община Костенец относно проблеми със засушаването на населените места на територията на Софийска област, обслужвана от "ВиК" ЕООД - София

Заповед №РД-04-46/24.01.2020 г. на Кмета на община Костенец относно проблеми със засушаването на населените места на територията на Софийска област, обслужвана от "ВиК" ЕООД - София