Заповед № РД-04-171/17.03.2021 г. относно процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд на територията на община Костенец

Заповед № РД-04-171/17.03.2021 г. относно процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд на територията на община Костенец

Свали файл: