Заповед № РД-04-89/13.02.2020 г. на Кмета на община Костенец относно организиране на базар за традиционни продажби на мартеници в Централна градска част на гр. Костенец