Обръщение от г-н Йордан Ангелов, кмет на община Костенец по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


          Изминаха около шест месеца от встъпването ми в длъжност като кмет на Община Костенец. В началото срещнах много трудности, но благодарение на екипа, който имам днес, мога да кажа, че вървим  по-уверени напред.

В навечерието на светлия празник: 24 -ти май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, ми се иска да споделя с Вас за  постигнатото в сферата на образованието в община Костенец.

         За краткото време от встъпването ми в длъжност като кмет на Общината успехите ни са в няколко направления:

•    Успях да съдействам, за реализацията на проекти от изключително значение:
-     „Подобряване материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец"- 1 148 977,17 лв.;

-    Предстои реализиране на ремонтни дейности в ДГ „Звънче" гр. Костенец и ДГ „Радост" с. Костенец със съфинансиране от страна на община Костенец на стойност около  20 000.00 лв.;

-    Изграждане на футболно игрище с изкуствена трева в ОУ „Константин Костенечки" УПИ І, кв. 35 по плана на с. Костенец. Проектна стойност: 64 174 лв.; Финансиращ орган: Министерство на младежта и спорта;

-       Плануван е ремонт на кабинет по музика в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец";


•    Организирахме и проведохме среща с г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката с домакин – СУ "Св. Климент Охридски" гр. Костенец.  Участие взеха представители на всички образователни институции на територията на община Костенец. Общината получи допълнителни средства в размер на 11 275 лв. по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки";

•    Подадена е заявка до МОН  за осигуряване на нов ученически автобус;

•    Заедно с директорите съставихме подробни справки за необходимите ремонти и за подобряване на материално – техническата база в общинските детски градини и училища, като ще работим да бъдат реализирани в най-кратък срок;

 
•    Две от детските градини подадоха проекти, които кандидатстват за финансиране по Национална кампания „Чиста околна среда- 2020", ПУДООС:
- „Обичам природата- и аз участвам"- ДГ „Здравец", гр. Костенец- 4 900,00 лв. с ДДС;

- „Обичам природата- и аз участвам"- ДГ „Звънче", гр. Костенец- 4 763,00 лв. с ДДС;

         Друг проект към ПУДООС, който предстои да бъде реализиран е "Спорт и игра в чиста околна среда - гр. Костенец" (за площадка срещу читалището)- 9 865 лв.;

          Предстои изграждане на игрище за футбол и площадка за фитнес на открито в двора на бившия Пионерски дом, гр. Костенец - 81 082 лв. към Министерство на младежта и спорта.  

Бюджетът за образование през 2020 г. е в размер на 5 559 679 лв.  От тях за финансиране на делегирани от държавата дейности 5 209 679 лв. и за финансиране на местни дейности 350 000 лв.. Съпоставяйки с 2019г. са били предвидени 4 595 760 лв. държавна отговорност и 358 500 за местни дейности или общо 4 954 260 лв., т.е. тази година бюджетът по функция „Образование” е значително по – голям.

              Ще продължим работата си в посока да поощряваме и стимулираме талантливите ни  деца и да им създадем нормална среда за развитие. Няма да пестя усилия, защото искам децата на Костенец да са успешни и да имат модерно и качествено образование.

            Образованието е основен приоритет и в програмата на Правителството и ще разчитаме на още по-голяма подкрепа в тази сфера. Търсят се възможности за  по-добро финансиране и за осигуряване на всяко дете на равен достъп до образование, за привличане на специалисти, лекари и учители.

            Децата на Община Костенец ни дават множество поводи за гордост с успехите си в науката, спорта, музиката, изкуствата, с правенето на добри дела. Справиха се успешно, заедно със своите учители и не без помощта на родителите си и с предизвикателствата на обучението в необичайната ситуация, пред която беше изправен света.

          Искам да им благодаря и да работим така, че да имат шанса да реализират мечтите си тук, където са родени.

 

 

  С УВАЖЕНИЕ:

  ЙОРДАН АНГЕЛОВ,

  КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

 

Изтегли от тук: