Община Костенец има намерение да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“


Уважаеми съграждани,
 
Община Костенец има намерение да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по която да бъдат  закупени домашни компостери с обем 350 литра и 600 литра и да се предоставят на граждани от общината с цел намаляване на битовите отпадъци от домакинствата.
 
Компостирането би помогнало на домакинството да оползотвори  част от битовите си отпадъци - остатъците от храна, градинските отпадъци и др. Полученият компост може да бъде използван в градината за повишаване на плодородието на почвата и подобряване почвената структура, което би довело до по-добро здравословно състояние на растенията, допълнителни добиви и по-качествени плодове и зеленчуци.
 
В тази връзка бихме искали да помолим всеки изявяващ желание да вземе участие в проекта и да получи компостер според нуждите си, да го заяви в срок до 16.08.2019 год. на  тел. 07142/2308/305 Отдел „Проекти на ЕС”, 07142/2308/212 главен експерт „Екология и ЕС” или на мейл: evroproekti@kostenetz.com