Община Костенец обявява публично оповестен конкурс на 21.08.2019г. от 15,00 ч. за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

Община Костенец на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1 и чл.82, ал.1, ал.2 от Наредба за общинската собственост, във връзка с Решение № 60/18.07.2019г. на Общински съвет - Костенец обявява публично оповестен конкурс на 21.08.2019г. от 15,00 ч. за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - публикувано на 06.08.2019 г.
Свали файл: