Обява за подбор на потребители и социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Обява за подбор на потребители и социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"