Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на главен инженер на община Костенец

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на главен инженер на община Костенец