ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 30 ЯНУАРИ 2020 Г. ОТ 10.00 Ч.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 30 ЯНУАРИ 2020 Г. ОТ 10.00 Ч.

Изтегли от тук: