Покана публично обсъждане на Проект за Бюджет на община Костенец за 2021 г.

Покана публично обсъждане на Проект за Бюджет на община Костенец за 2021 г.
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Във връзка с приемане бюджета на община Костенец за 2021 г. и на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, най учтиво Ви каня,  на публично обсъждане на проекта за бюджет на община Костенец за 2021 година.
 
На 25  януари 2020 година  от 09:00 часа в голямата заседателна зала на Общински съвет – Костенец /сградата на община Костенец, ет.4/
 
Чрез настоящото публикуване за обществена консултация се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите мнения, предложения и становища по Проектобюджета за 2021 година в „Център за административно обслужване” в сградата на  Общинска администрация – Костенец на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2 или по електронната поща на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com.
 
БЛАГОДАРИМ ВИ И ЗАПОВЯДАЙТЕ!
 
ЙОРДАН АНГЕЛОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
 
Изтегли от тук: