Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади - публикувано на 09.05.2019 г.

Свали файл: