Решение №33 по Протокол 4 от 09 април 2019г. относно кандидатстване на община Костенец пред Фонд "Социална закрила" с проектно предложение "Саниране и основен ремонт на кухненски блок-социален патронаж, гр.Костенец, кв.84, парцел XVII"- Етап 1

Решение №33 по Протокол 4 от заседание на ОбС-Костенец на 09 април 2019г. относно кандидатстване на община Костенец пред Фонд "Социална закрила" с проектно предложение "Саниране и основен ремонт на кухненски блок-социален патронаж, гр.Костенец, кв.84, парцел XVII"- Етап 1

Свали файл: