Решение №34 по Протокол 4 от 09 април 2019г. относно извършване на независим финансов одит на ОП"ОГЗГФ"

Решение №34 по Протокол 4 от заседание на ОбС-Костенец на 09 април 2019г. относно извършване на независим финансов одит на ОП"ОГЗГФ"

Свали файл: