Решение №49 по Протокол №10 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 14-17 юни 2019 година

Решение №49 по Протокол №10 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 14-17 юни 2019 година
Свали файл: