Решение №52 по Протокол №11 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 28 юни 2019 година

Решение №52 по Протокол №11 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 28 юни 2019 година
Свали файл: