Решение №53 по Протокол №12 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 05-08 юли 2019 година

Решение №53 по Протокол №12 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 05-08 юли 2019 година
Свали файл: