Решение №74 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно отчет за дейността на ОбС-Костенец и ПК за периода 01.01-30.06.2019г.

Решение №74 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно отчет за дейността на ОбС-Костенец и ПК за периода 01.01-30.06.2019г.

Свали файл: