Решение №76 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец

Решение №76 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец

Свали файл: