Решение №77 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишните програми

Решение №77 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишните програми за развитие на читалищната дейност на Народните читалища на територията на община Костенец и за изразходваните от бюджета средства през 2018г.

Свали файл: