Решение №78 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно утвърждаване на самостоятелни паралелки в общинските неспециализирани основни училища на територията на община Костенец

Решение №78 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно утвърждаване на самостоятелни паралелки в общинските неспециализирани основни училища на територията на община Костенец с пълняемост под нормативно утвърдения минимум за учебната 2019/2020г.

Свали файл: