Решение №79 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно продажба на помещения, собственост на "Еледжик-Стил"ЕАД (в ликвидация)

Решение №79 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно продажба на помещения, собственост на "Еледжик-Стил"ЕАД (в ликвидация)

Свали файл: