Решение №81 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно даване на съгласие за продължаване срока на действие на разрешително №01610211/24.07.2009г.

Решение №81 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно даване на съгласие за продължаване срока на действие на разрешително №01610211/24.07.2009г.

Свали файл: