Решение №82 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно предоставяне за възстановяване на проектни поземлени имоти от ОПФ на наследници на Стефан Вологаров

Решение №82 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно предоставяне за възстановяване на проектни поземлени имоти от ОПФ на наследници на Стефан Вологаров

Свали файл: