Решение №84 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно предоставяне на дървен материал на Църковно настоятелство на Храм"Св.Пантелеймон"гр.Момин проход

Решение №84 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно предоставяне на дървен материал на Църковно настоятелство на Храм"Св.Пантелеймон"гр.Момин проход

Свали файл: