Решения по Протокол №3/26.11.2019г. от гласуване чрез подписка на Общински съвет-Костенец

Решения по Протокол №3/26.11.2019г. от гласуване чрез подписка на Общински съвет-Костенец

Свали файл: