Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   Уважаеми жители на Община Костенец,

 

   Уведомяваме  Ви, че  Общински  пазар - гр.Костенец (зеленчуков)  продължава  своята дейност в съботния пазарен ден  на 23.05.2020 г.,  с работно време от 08.30ч. до 13.00ч.

   Дейността на Общинския пазар ще се извършва при стриктно спазване на извънредна  епидемична обстановка  и   мерките  от страна на МЗ и община Костенец:

   · Местата за разполагане на продукция на земеделски  производители  ще бъдат разпределени при спазване на дистанция между 1,50 м. и 2,00 м.  между  продавачите, предлагащи  продукцията и клиентите.

   · Ще се пускат регулярно клиенти, за спазване на социална дистанция.

   · Наличие  на  стрелки, обозначаващи  посоката на  придвижване.

   · Поставяне на заграждения, с цел предотвратяване на масово струпване на хора и определяне на задължително еднопосочно движение на потребителите в рамките на пазара.

   · Обособени са    вход  и  изход на две различни за целта места. Придвижването между сергиите става  само в едната посока.Поставени са    информационни табели за спазване на мерките.

   · Желателно  е ползването на лични предпазни средства (ръкавици, маски,  дезинфектанти) от продавачи и потребители.

   · За времето от  08.30 ч.  до 10.30 ч.  ще бъдат допускани само лица над 60-годишна възраст.

   Призоваваме  всички посетители на Общинския пазар да спазват въведените противоепидемични мерки от страна на МЗ и община Костенец.

 

 

   ЙОРДАН АНГЕЛОВ

   КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

   

Изтегли от тук: