Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
 
Всички партии, коалиции и инициативни комитети следва да премахнат поставените от тях агитационни материали по време на предизборната кампания, съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс,  в 7-дневен срок след изборния ден.