Инвестиционни намерения

2019 г.

Инвестиционно предложение за обект: „Рекултивация на депо за твърди битови – Костенец” в землището на с.Костенец, община Костенец, Софийска област - публикувано на 05.12.2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, находящо се в местността „Каракас- 5”, землище с. Костенец" - публикувано на 18.10.2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към болница в гр. Костенец и прилежащите към устоите му подпорни стени"- публикувано на 09.09.2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Стефан Караджа” и ул. „Перуника” – гр. Костенец” - публикувано на 17.04.2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец”, обхващаща обектите: ул. „Стефан Караджа” гр. Костенец и ул. „Езерище“ с. Костенец - публикувано на 17.04.2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "ТЕРЕМ-Цар Самуил" ЕООД - публикувано на 26.02.2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "Диавто" ООД - публикувано на 26.02.2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "РС Естейтс Инвест" ЕООД - публикувано на 21.02.2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "РС Естейтс Инвест" ЕООД - публикувано на 21.02.2019 г.

2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "СТИЛ-ГАБ-ХАРТ" ООД - публикувано на 26.11.2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "ЕСИ-АД" ООД - публикувано на 26.11.2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "АВА Инжениринг 2018" ЕООД - публикувано на 26.11.2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "ИВЯНИ ЕН-ЕР-ДЖИ" ЕООД - публикувано на 04.09.2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - Бойчо Атанасов Кулински - публикувано на 04.09.2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "Кибела 28" ЕООД - публикувано на 15.08.2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - Стоян Ангелов Георгиев - публикувано на 04.07.2018 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост - "Био Ню" ООД - публикувано на 26.06.2018 г.

2015 г.

Инвестиционно намерение - публикувано на 28.04.2015 г.

Обява за инвестицонно намерение за саниране и подмяна отопл. инсталация на Адм. сграда - публикувано на 22.04.2015 г.

Обява за инвестиционно намерение за саниране и ремонт на Социален патронаж - публикувано на 21.04.2015 г.

Обява_по_чл.4_ал.3_от_Наредбата_за_ОВОС - публикувано на 02.04.2015 г.

Обява "Леене на смеси от взривни вещества, предназначени за боеприпаси" - публикувано на 04.01.2015 г.