Warning message

Submissions for this form are closed.

Информация относно записване за дърва за огрев

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

1. Срокът за записване за дърва за огрев става на посочените по-долу имейл адреси, от 06 март 2018 г. до 30 март 2018 година. След това заявки ще се приемат само и единствено в сградата на Общинско горско предприятие на улица „Теменуга“ №12 .

2. ВАЖНО: При наличност на дърва за огрев, докарването се извършва веднага след записването. Отложено докарване на дърва не се допуска.

3. При  доставката на дървата за огрев, ИЗИСКВАЙТЕ от шофьора на камиона ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ. При необходимост от фактура, същата се издава само при представяне на превозния билет в касата на Общинското предприятие.

4. Заплащането на дървата за огрев става веднага след тяхното разтоварване.

5. Цена за 10 пространствени куб. метра с транспорт и разтоварване до адрес за физически лица е 600 лева с ДДС.

6. По БДС  и сортиментна класификация  на дървесината, размера на дървата за огрев започва от 7 см. до 14 см. диаметър на тънкия край .

7. При изчерпване на типа дървесина на склад ще бъдат карани от съответната наличност.

8. При оспорване на доставката - рекламация се приема на място преди разтоварване.

   Списъците за записване за дърва ще се изготвят от кметовете на кметства и кметските наместници по населено място или на следните имейл адреси:
- За жителите на град Костенец –
opogzgf@gmail.com ;
- За жителите на град Момин проход -
kmetstvo_2006_momin.prohod@abv.bg ;
- За жителите на село Костенец -
kmetstvokostenetz@abv.bg ;
   Заявки ще се приемат и в сградата на Общинско горско предприятие на ул. „Теменуга“ № 12.

Граждани, които вече са се записали за дърва в Горското предприятие, НЕ е необходимо да се записват и чрез имейл. 

Мая Пенчева, специалист  лесовъдство - 07142/2092

e-mail: opogzgf@gmail.com


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

1. КАК ДА ПОРЪЧАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ?

Дърва за огрев може да поръчате на място в сградата на Общинско горско предприятие, ул. „Теменуга“ 12. В кметствата по населено място или на  следните имейл адреси :

- За жителите на град Костенец – opogzgf@gmail.com ;
- За жителите на град Момин проход -
kmetstvo_2006_momin.prohod@abv.bg ;
- За жителите на село Костенец -
kmetstvokostenetz@abv.bg ;

Срокът за записване за дърва за огрев става на посочените по-долу имейл адреси , от 06 март 2018 г. до 30 март 2018 година. След това заявки ще се приемат само и единствено в сградата на Общинско горско предприятие на улица „Теменуга“ №12 .

При записване по имейл трябва да подадете следната информация:

1. Трите имена

2. Точен адрес

3. Телефон за връзка

4. Кубатура

2. ТРЯБВА ЛИ ДА ПЛАЩАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРИ ПОРЪЧКА И КАК МОГА ДА ПЛАТЯ ?

Заплащането на дървата за огрев става веднага след тяхното разтоварване. Предварително заплащане не се изисква!

4.  КАК ДА РАЗБЕРА  ДАТАТА  ЗА ДОСТАВКА НА ЗАЯВЕНИЯ АДРЕС ?

Ще бъдете информирани чрез телефонно обаждане – в деня на доставката или един ден по-рано. Подавайте коректни телефонни номера.

5. КЪДЕ МОГА ДА ПОДАМ СИГНАЛ В СЛУЧАЙ НА НЯКАКВА НЕРЕДНОСТ?

В сградата на Общинско горско предприятие, ул. „Теменуга“ №12

На телефон 0887 03 03 64 - инж. Мирослав Николов,  директор на ОП“ОГЗГФ“ гр.Костенец

Сигнали към Общинска администрация - Костенец -  kostenetz_adm@kostenetz.com

Сигнали към ОП“ОГЗГФ“ гр.Костенец- opogzgf@gmail.com

Сигнали към Кметство град Момин проход- kmetstvo_2006_momin.prohod@abv.bg

Сигнали към Кметство село Костенец- kmetstvokostenetz@abv.bg ;

6. КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ ?

0887 03 03 64 – инж. Мирослав Николов,  Директор на ОП“ОГЗГФ“ гр.Костенец

07142/ 20-92  - Мая Пенчева, специалист лесовъдство