ОП "Доставка автомобили за нуждите на Община Костенец"

Решение - 2014-10-29 08:28:47 +0300

Обявление - 2014-10-29 08:29:33 +0300

Документация - 2014-10-29 08:33:24 +0300

Разяснение 1 - 2014-11-12 22:59:51 +0300

Решение прекратяване на доставка автомобили по обособена позиция 2 - 2014-12-04 09:25:27 +0300

Протокол 1 - 2014-12-10 09:54:12 +0300

Покана отваряне цени - 2014-12-10 09:58:02 +0300

Информация Договор доставка товарен автомобил - 2015-01-29 18:00:32 +0300

Договор за финансов лизинг - позиция 1 - 2015-02-06 13:45:21 +0300

Оферта Омникар позиция 1 - 2015-02-06 13:47:01 +0300

Свидетелство за съдимост Интрелийз позиция 1 - 2015-02-06 13:48:11 +0300

Свидетество за съдимост Омникар позиция 1 - 2015-02-06 13:49:13 +0300

Удостоверение от Агенция по вписванията обща информация Интерлийз позиция 1 - 2015-02-06 13:50:21 +0300

Удостоверение от Агенция по вписванията обща информация Омникар позиция 1 - 2015-02-06 13:51:44 +0300

Удостоверение за наличие или липса на задължения - НАП - Интерлийз позиция 1 - 2015-02-06 13:52:21 +0300

Удостоверение за наличие или липса на задължения - НАП - Омникар позиция 1 - 2015-02-06 13:55:41 +0300

Удостоверение за наличие или липса на задължения - Община Костенец - Интерлийз позиция 1 - 2015-02-06 13:57:42 +0300

Удостоверение за наличие или липса на задължения - Община Костенец - Омникар позиция 1 - 2015-02-06 13:58:20 +0300

Проформа фактура - № 0000195815 позиция 1 - 2015-03-06 13:10:12 +0300

Проформа фактура - № 0000195817 позиция 1 - 2015-03-06 13:12:42 +0300

Проформа фактура - № 0000195819 позиция 1 - 2015-03-06 13:15:55 +0300

Проформа фактура - № 0000195936 позиция 1 - 2015-03-06 13:17:10 +0300

Платежно към Проформа фактура - № 0000195815 i № 0000195817 позиция 1 - 2015-03-06 13:18:52 +0300

Платежно към Проформа фактура -№ 0000195819 i № 0000195936 позиция 1 - 2015-03-06 13:20:02 +0300

Платежно нареждане - Каско и Гражданска отговорност - 2015-03-26 09:56:12 +0300

Платежно нареждане - първа лизингова вноска по позиция 1 - 2015-03-31 11:09:22 +0300

Информация за плащания - 2015-08-24 10:15:13 +0300