ОП "Доставка храни 2015"

Решение - 2015-02-02 11:30:11 +0300

Обявление - 2015-02-02 11:35:41 +0300

Документация - 2015-02-02 11:38:02 +0300

Протокол 1 - 2015-03-09 13:55:03 +0300

Покана отваряне на ценови оферти - 2015-03-09 13:57:43 +0300

Протокол 2 - 2015-03-19 19:21:11 +0300

Решение - 2015-03-19 19:23:01 +0300

Информация за сключен Договор - 2015-05-02 08:10:15 +0300

Ценова оферта ЕТ Ема - Елена Вълчанова - позиция 1 - 2015-05-26 16:00:02 +0300

Ценова оферта Криси 2007 - позиция 2 - 2015-05-26 16:01:15 +0300

Ценова оферта Криси 2007 - позиция 3 - 2015-05-26 16:02:44 +0300

Ценова оферта Криси 2007 - позиция 4 - 2015-05-26 16:04:16 +0300

Ценова оферта Криси 2007 - позиция 5 - 2015-05-26 16:06:23 +0300

Ценова оферта Луксима груп - позиция 6 - 2015-05-26 16:08:52 +0300

Договор - ЕТ Ема - Елена Вълчанова - позиция 1 - 2015-05-26 16:10:42 +0300

Договор - Криси 2007 - позиции 2; 3; 4; 5 - 2015-05-26 16:12:53 +0300

Договор - Луксима груп - позиция 6 - 2015-05-26 16:14:15 +0300

Предложение за изпълнение на поръчката - ЕТ Ема - Елена Вълчанова - позиция 1 - 2015-05-26 16:15:25 +0300

Предложение за изпълнение на поръчката - Криси 2007 - позиция 2 - 2015-05-26 16:17:45 +0300

Предложение за изпълнение на поръчката - Криси 2007 - позиция 3 - 2015-05-26 16:18:13 +0300

Предложение за изпълнение на поръчката - Криси 2007 - позиция 4 - 2015-05-26 16:20:05 +0300

Предложение за изпълнение на поръчката - Криси 2007 - позиция 5 - 2015-05-26 16:22:17 +0300

Предложение за изпълнение на поръчката - Луксима груп - позиция 6 - 2015-05-26 16:24:36 +0300

Информация за банкови гаранции - 2015-05-26 16:33:36 +0300