ОП "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за сезон 2015/2016 год."

Решение - 2014-12-04 08:00:15 +0300

Обявление - 2014-12-04 08:02:34 +0300

Документация - 2014-12-04 08:05:05 +0300

Протокол 1 - 2015-01-06 20:16:51 +0300

Покана за отваряне на ценови оферти - 2015-01-06 20:18:41 +0300

Решение снегопочистване - 2015-01-13 10:29:22 +0300

Протокол 2 - 2015-01-13 10:32:58 +0300

Информация за сключен Договор - 2015-02-17 10:43:51 +0300

Договор - 2015-03-05 08:45:11 +0300

Гаранция за изпълнение - платежно - 2015-03-05 08:47:01 +0300

Гаранция за изпълниние - извлечение - 2015-03-05 08:49:33 +0300

Свидетелство за съдимост - 2015-03-05 08:50:14 +0300

Удостоверение от Агенция по вписванията - Обща информация - 2015-03-05 08:52:18 +0300

Удостоверение от Агенция по вписванията - раздел Ликвидация и Несъстоятелност - 2015-03-05 08:55:11 +0300

Удостоверение за наличие или липса на задължения - НАП - 2015-03-05 08:56:42 +0300

Удостоверение за наличие или липса на задължения - Община Костенец - 2015-03-05 08:58:10 +0300

Удостоверение за наличие или липса на задължения - Столична община - 2015-03-05 08:59:03 +0300