ОП "Предоставяне на услуги за провеждане на специализирани и екипни обучения и извършване на дейности по информация и публичност по Проект "Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администр. за по-резултатно изпълнение на задължения"

Решение - 2014-10-27 08:33:25 +0300

Обявление - 2014-10-27 08:35:11 +0300

Документация - 2014-10-27 16:49:39 +0300

Разяснения - 2014-11-10 14:15:44 +0300

Разяснения 2 - 2014-11-14 15:31:25 +0300

Протокол 1 - 2014-12-23 14:08:33 +0300

Протокол 2 - 2015-03-10 10:53:11 +0300

Покана отваряне на ценови оферти - 2015-03-10 10:55:01 +0300

Решение - 2015-03-24 13:02:23 +0300

Протокол 3 - 2015-03-24 13:04:47 +0300

Информация за сключен Договор - 2015-05-07 09:36:15 +0300

Техническо предложение - Институт за управление на програми и проекти - позиция 1 - 2015-05-21 09:36:15 +0300

Техническо предложение - Институт за управление на програми и проекти - позиция 2 - 2015-05-21 09:38:45 +0300

Техническо предложение - Рувекс - позиция 3 - 2015-05-21 09:39:45 +0300

Техническо предложение - Рувекс - позиция 4 - 2015-05-21 09:40:15 +0300

Техническо предложение - Рувекс - позиция 5 - 2015-05-21 09:43:11 +0300

Техническо предложение - Опен майндед - позиция 6 - 2015-05-21 09:45:05 +0300

Ценово предложение - Институт за управление на програми и проекти - позиция 1 - 2015-05-21 09:48:23 +0300

Ценово предложение - Институт за управление на програми и проекти - позиция 2 - 2015-05-21 09:50:41 +0300

Ценово предложение - Рувекс - позиция 3 - 2015-05-21 09:52:15 +0300

Ценово предложение - Рувекс - позиция 4 - 2015-05-21 09:54:55 +0300

Ценово предложение - Рувекс - позиция 5 - 2015-05-21 09:56:14 +0300

Ценово предложение - Опен майндед - позиция 6 - 2015-05-21 09:57:48 +0300

Договор - Институт за управление на програми и проекти - позиция 1 - 2015-05-21 09:59:03 +0300

Договор - Институт за управление на програми и проекти - позиция 2 - 2015-05-21 10:02:35 +0300

Договор - Рувекс - позиция 3 - 2015-05-21 10:04:17 +0300

Договор - Рувекс - позиция 4 - 2015-05-21 10:07:52 +0300

Договор - Рувекс - позиция 5 - 2015-05-21 10:09:55 +0300

Договор - Опен майндед - позиция 6 - 2015-05-21 10:12:41 +0300

Информация гаранции за участие - 2015-05-21 10:15:05 +0300