ОП "Сметосъбиране и сметоизвозване в Община Костенец"

Обявление - 2014-12-01 10:14:33 +0300

Решение - 2014-12-01 10:15:28 +0300

Документация - 2014-12-01 10:18:47 +0300

Промяна Решение - 2014-12-09 09:43:51 +0300

Документация промяна - 2014-12-09 09:45:11 +0300

Техническа спецификация промяна - 2014-12-09 09:47:31 +0300

Протокол 1 - 2015-01-05 11:35:14 +0300

Покана отваряне на ценови оферти - 2015-01-05 11:37:36 +0300

Протокол 2 - 2015-02-19 18:48:33 +0300

Решение - 2015-02-19 18:50:23 +0300

Сключен Договор - 2015-03-23 13:27:14 +0300

Ценова оферта - 2015-04-16 15:22:25 +0300

Предложение за изпълнение на поръчка - 2015-04-16 15:25:15 +0300

Договор - 2015-04-16 15:28:31 +0300

Информация за гаранция за участие - 2015-05-26 15:55:15 +0300