Планирани прекъсвания на електрозахранването

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 – 21 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Костенец

За периода 17-18.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ На 18.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ На 19.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ На 20.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ На 21.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Акация, Боровец, Заря, Изгрев, Момина Сълза, Оборище, Самуил, Средна Гора, Цариградско Шосе

На 17.09.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Бор, Васил Левски, Езерище, Иглика, Кръстите, Родопи, Роза, Свети Иван Рилски, Топола, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хризантема

На 18.09.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Втора, Малина, Освобождение, Панайот Волов, Патриарх Евтимий, Патриарх Евтимий, Първа, Сакарджа, Тунджа, Черни Връх

На 18.09.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Долна Василица

На 18.09.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Боровец

На 19.09.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Бор, Вароша, Георги С.Раковски, Здравец, Иван Вазов, Искър, Китка, Константин Костенечки, Любен Каравелов, Марица, Пипериче, Радост, Република, Рила, Свети Иван Рилски, Свети Св.Кирил И Методий, Христо Ботев