Планови прекъсвания на електрозахранването за Софийска област, Пчелин, период 19-23 юни 2017 г.